En grupp av forskare vid MIT, Georgia Tech och Carnegie Mellon University har gjort en undersökning om människors Twittervanor. De tillfrågade uppger att enbart en tredjedel av alla tweets i deras flöde är värda att läsa eller uppmärksamma. Resterande varierar från gång till gång, medan en fjärdedel av samtliga tweets är helt värdelösa.
En fjärdedel av alla tweets värdelösa! - Mjukvara.se
Om vi förstod vad som avgöra vilka tweets som är värda att läsa, skulle vi kunna skapa bättre filtrerings och presentationstjänster. Dessutom skulle vi göra det enklare för användarna att förstå vad andra användare förväntar sig, det säger Paul André, en av forskarna bakom studien.
Twitteranvändarna väljer vilka de ska följa på Twitter, det är inte detsamma som att de läser allt som skrivs, eller att de gillar det som de läser. Enligt Twitter skickas det över 200 miljoner tweets varje dag, men det är enbart en bråkdel av dessa som väcker interaktion i form av retweets eller svar.
[ad#Google Blogg]
Forskarna genomförde sin undersökning genom att skapa en webbplats där användarna fick bedöma andra användars tweets. Totalt recenserades över 40 000 tweets från över 20 000 användare. Undersökningen visade bland annat att Twitter är ett starkt realtidsbaserat nätverk. Informationen ska klassas som rykande färsk för att det ska väcka maximalt intresse. Information blir lätt utdaterad på Twitter. Dessutom ska tweets helst vara korta och överskådliga för att vara läsas i hast.
Källa 1