Enligt uppgifter ska de amerikanska soldaterna som utfört attacken mot bin Laden ha tagit med sig bin Ladens datorer, usb-minnen, och annan elektronisk utrustning som kan förvara filer. Man hoppas helt enkelt att bin Ladens datorer ska ge uttömmande underrättelseuppgifter om Al-Qaidas organisation och framtida potentiella mål för terroristattacker. All utrustning har skickats till en hemlig ort där hundratals underrättelsetjänstemän undersöker utrustningen.
Bin Ladens datorer genomsöks efter information. - Mjukvara.se
Regeringen hoppas alltså att bin Ladens utrustning ska vara en guldgruva för underrättelsetjänsten, men troligen är inte så fallet. Se bara på den noggrannheten som han vidtog för att dölja sin plats från alla de myndigheter som letat efter honom i tio år. Hans hus hade varken telefon eller internet för att försvåra en eventuell upptäckt av honom. Sett till detta har han med ganska stor säkerhet använt sig av någon form av krypteringsprogram för att skydda sina filer från oönskade ögon.
Om underrättelsetjänsten vill komma åt informationen ifall den är krypterad, är deras största chans förmodligen att utnyttja eventuella brister eller sidovägar i det använda krypteringsprogrammet. Ett program som kan ha använts är vad som kallas det första islamistiska datorprogrammet för säkert informationsutbyte, även kallat för ”Mujahideen Secrets”. ”Mujahideen Secrets” är ett väldigt nischat program och används av väldigt få människor, det är även ett hemmabygge vilket ofta innebär att de har brister som kan utnyttjas.
Även om ”Mujahideen Secrets” skapats just för folk med bin Ladens syften, har han med största sannolikhet använt sig av ett mer vedertaget och vida känt krypteringsprogram så som PGP, alternativt GnuPG. Oavsett vilket program bin Laden har använt sig av stället det säkert till med problem för underrättelsetjänsten. Även om de lyckas knäcka hans kryptering är informationen med ganska stor sannolikhet falsk, eller missvisande.
Källa 1