Android uppgraderat för bättre säkerhet! - Mjukvara.seAndroid 4.0, ”Ice Cream Sandwich”, har fått en
säkerhetsuppgradering som ska göra den mer motståndskraftig mot
cyberkriminellas metoder för att akapa enheter. Den största nyheten med
uppgraderingen är att Android nu använder ”ASLR”. ”ASLR” är en säkerhetsteknik
som regelbundet ändrar minnesplats för olika program i operativsystemet. På så
sätt ska det försvåra för utomstående att utnyttja svagheter i tredjeparts
program.
Sedan tidigare använder Microsoft Windows, Apple OS X och
iOS 5 tekniken för att hålla utomstående utanför operativsystemen. En teknik
som visar sig vara ganska framgångsrik. Genom att ändra minnesplats regelbundet
för programmen, kan inte cyberkriminella avgöra var programmet befinner sig och
därför inte skriva specifik kod för en given plats.
I samma uppgradering har Android fått ett säkrare sätt att
hantera personliga nycklar. Nycklar som används för att autentisera webbplatser
så som Facebook och Twitter.
[ad#Google Blogg]
Det är bra att Apple och Google lägger satsar resurser på
att säkra upp sina mobila operativsystem. De mobila enheterna blir allt mer och
mer attraktiva måltavlor för cyberkriminella. Vi har otroligt mycket information
som är användbar ur cyberkriminellas perspektiv, i våra mobiltelefoner. Därför
ökar nu frekvensen av virus och skadlig kod enormt för mobila enheter.
Källa 1