Mjukvara Logo

”Blipp” skapar snabbare kortbetalningar

Hem / ”Blipp” skapar snabbare kortbetalningar

Postad av: Christian


Idag är det mycket vanligt att kreditkort från banker och andra kortutgivare har funktionen ”kontaktlös betalning”. Detta sker genom en NTC-teknik som tidigare främst använts inom mobiltelefoni. Att använda denna funktion kallas för att ”Blippa” och även om viss kritik framförts kring säkerheten har så är det framtidens sätt att betala små belopp.

Under våren 2015 lanserade ICA möjligheten att betala med kontaktlösa betalningar i deras butiker. De kallade funktionen för ”att blippa” och ett drygt år senare hade nästan 7 miljoner blippköp registrerats och ca 40% av kunderna i ICA-banken hade någon gång valt att betala på detta sätt.

Efter att ICA lanserade funktionen har flera banker följt efter och idag är det relativt vanligt att nya kreditkort har denna funktion. Om ett kort kan användas för att blippa finns det en NTC-symbolen tryckt på kreditkortet (Liknar symbolen för WiFi)

Vanligare internationellt

Att betala snabbt genom att enbart hålla upp kortet mot en kortläsare är betydligt vanligare i Europa än i Sverige. Exempelvis går det att köpa biljetter till T-banan i London genom att blippa med sitt kort. Detta i likhet med hur biljettsystemet fungerar i Stockholm men skillnaden är att det i Stockholm måste laddas på ett kort som sedan blippas vid spärrarna.

Även om Sverige många gånger ligger långt fram gällande tekniska innovationer är detta något som lanserades relativt sent.

Så fungerar NFC-tekniken

NFC är förkortning för Near Field Communication och är en teknik som bland annat finns på mobiltelefoner, kreditkort och pendlarkort. Det som krävs är att enheterna är mycket nära varandra, oftast maximalt någon centimeter. I dessa fall kan enheterna kommunicera och dela information. I fallet med kontantlös betalning är det betalterminalen som ”triggar” kortet att sända ut kortets information så att köp kan genomföras.

Så fungerar NTC – För användare

Den stora fördelen med NTC tekniken är att betalningarna betydligt fortare i butikerna. Betalning går på någon sekund. Det kan räcka med att hålla upp plånboken, eller mobilfodralen där många har kortet, mot läsaren och betalningen är genomförd. Framförallt sker betalningen snabbare än om kortet sätts i terminalen och kod måste anges innan betalningen godkänns.

För handlarna ligger just fördelen i den snabbare kundhanteringen. I en intervju till Svd berättar Christina Lind, Sverigechef för VISA, att betalningarna i genomsnitt går sju sekunder snabbare med kontaktlös betalning.

Kritiserat för minskad säkerhet

Redan innan ICA började erbjuda Blipp-funktionen höjdes kritiska röster kring den minskade säkerhet som funktionen medför. Kritiken har framförallt handlat om två aspekter. För det första behöver ingen kod anges när köp genomförs med kortet. Det innebär att om det kommer i orätta händer kan köp mycket lätt genomföras då kod eller signering inte krävs.

För det andra har kritik förts fram gällande att information överförs mellan kortet och kortterminalen trådlöst. Därmed kan bedragare få tag på kortinformationen på ett enklare sätt. SVT genomförde ett test på detta i april 2017 vilket visade att detta var fullt möjligt att nå den digitala informationen.

Med en scanner kunde de läsa av information så länge som scannern var maximalt 5 cm från kortet. Polisen berättar även för SVT att de sett riktigt stora scannermodeller som kan läsa av information på 8 till 10 meters håll. Därmed räcker de att bedragaren går relativt nära sitt offer för att informationen ska nås. Detta eftersom korten skickar ut informationen när de blir anropade av en terminal (eller liknande utrustning). Skulle problemet bli stort kan däremot kryptering och andra lösningar kunna skapa en ytterligare säkerhet.

”I framtiden ser vi över möjligheterna att hårdare kryptera informationen som skickas mellan kort och terminal. Men just i dagsläget ser vi inget behov av det” kommenterar Kurt Gjesten, vd för Pan-Nordic, som varit med och utvecklat tekniken.

Dessutom ska tilläggas att även om en bedragare kan komma åt kortuppgifter, korttyp och utgångsdatum så går det inte att nå CVV-koden. Därmed blir köp via internet exempelvis betydligt svårare att genomföra. Utöver det är mycket vanligt med andrahandsautentisering vid onlinehandel.

För att minska riskerna finns ett par säkerhetsåtgärder. Ett maxbelopp på köpesumman finns på alla kort med kontaktlös betalning, oftast på 200 kr. Dessutom går det inte att använda kontaktlös betalning hur många gånger som helst i rad. Efter ett visst antal gånger (olika antal hos bankerna) måste ändå koden användas.

Eftersom någon kod inte behöver anges kan vem som helst använda kortet om det blir stulet. Men risken begränsas både av att koden måste användas efter ett visst antal köp och att det är banken och butikerna som står för kostnaden i det fall ett obehörigt köp skulle genomföras.

Att kontaktlös betalning skulle öka antalet bedrägerier är inget som Konsumentverket anser. I en utvärdering av betalningsformen skriver Konsumentverket:

” Vi ser ännu inget som tyder på att den nya tekniken skulle leda till ökade problem, men däremot behöver banker och andra kortföretag bli tydligare i sin information till konsumenterna”

Även Alltomkreditkort anger att säkerheten inte anses vara lägre med denna betalningsmetod. De hänvisar till att flera kortutgivare anger på deras hemsidor att säkerheten kan likställas med att betala med PIN-kod och chip. Ett av de kortföretag som anger detta är exempelvis Re:member Card.

En del av den oro som finns kring kontaktlös betalning handlar troligtvis om att konsumenterna inte fått tillräcklig information om hur detta fungerar och att banken kan ersätta felaktiga transaktioner. Detta i likhet med om ett kort utan kontaktlös betalnings blir stulet.

De som ändå inte vill ha denna funktion på sitt kreditkort kan kontakta kortutgivare och be dem stänga av detta.

Blipp blir ny standard

I maj 2016 lanserade Nordea deras första kort med kontaktlös betalning med målet att samtliga kort skulle ha denna funktion inom tre år. Även om viss kritik har vänts mot tekniken och vissa privatpersoner spärrat sina kort för denna sorts betalning så är det tydligt att bankerna ser blipp som ny standard.

Även Visa och MasterCard har som mål att helt etablera kontaktlös betalning i större utsträckning. Tanken är att samtliga kortterminaler ska kunna emot sådan betalning senast 2020.Kommentarer


Namn:
E-post:
Kommentar:
Stäng

Denna artikel saknar relevanta länkar. Har du en länk du tycker borde finnas med här? Kontakta Christian.

relaterade artiklar

Kategorier Antivirus Brandväggar AntiSpyware Surfa anonymt Backup Krypteringsprogram Webbhotell Programvara Gratisprogram Internetkatalog

Om Mjukvara.se
Christian Rudolf

Mjukvara.se drivs av Christian Rudolf i syfte att vara en resurs kring programvaror, webapplikationer, internetsäkerhet och hur man använder weben för att göra sitt liv bättre. Mitt mål är skapa gratis, relevant och intressant info för dig som har frågeställningar kring weben och hur man använder den. Vill du kontakta mig gör du lättast det på Rudolf (at) mjukvara punkt se